RIADENIE

SLUŽBY A PRODUKTY

Diagnostika
Montáže
Projekcie

Vzduch - Voda

Zem - Voda

Vzduch - Vzduch

Ohrev túv

Vetracie jednotky

Rekuperačné vetranie

Chladiaci modulTepelné čerpadlá vzduch - vodaZhrnutie

 • Najobľúbenejší typ čerpadla

 • Získavanie energie zo vzduchu

 • Nízke náklady

 • Rýchla inštalácia

Tepelné čerpadlo odoberajúce teplo z vonkajšieho vzduchu. Najobľúbenejší typ tepelného čerpadla, ktorý získava energiu z vonkajšieho vzduchu. Kvalitné tepelné čerpadla vzduch/voda vedia získavať energiu aj zo vzduchu o teplote - 20°C a naopak v teplých letných dňoch vie váš dom lacno chladiť. Výhodou tepelného čerpadla vzduch/voda oproti ostatným systémom sú nižšie prvotné náklady a hlavne rýchla a nenáročná inštalácia.Tepelné čerpadlá Zem - vodaZhrnutie

 • Najúspornejší typ čerpadla

 • Nízka spotreba

 • Dlhá životnosť

 • Bezhluková / bezúdržbová prevádzka

Tepelné čerpadlo odoberajúce teplo z plochy záhrady. Najúspornejší typ tepelného čerpadla, ktorý získava energiu z plochy záhrady, alebo hĺbkového vrtu. Tepelná čerpadla zem/voda majú najnižšiu spotrebu elektriky a najdlhšiu životnosť. Ich súčasťou je plastové potrubie s nemrznúcou zmesou uložené pod záhradou alebo zapustené do vrtu, pomocou ktorého sa energia zo zeme získava. Ďalšou výhodou tepelných čerpadiel zem/voda je v porovnaní so systémom vzduch/voda bezhluková a bezúdržbová prevádzka.Priemyselné lamelové vývevyZhrnutie

 • Najlacnejší typ čerpadla

 • Nízka vstupná cena

 • Mnoho možných využití

Tepelné čerpadlo pre teplovzdušné vykurovanie objektu, temperovanie víkendových chát, záhradných domov apod. Najlacnejší typ tepelného čerpadla pre vykurovanie a klimatizáciu. Tepelné čerpadla vzduch/vzduch odoberajú teplo z vonkajšieho vzduchu a ohrievajú priamo vzduch vo vnútri budovy bez potreby inštalácie vykurovacieho systému. Hlavnou výhodou systému vzduch/vzduch je najnižšia vstupná cena v porovnaní s ostatnými typmi tepelných čerpadiel a jednoduchá inštalácia. Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch je možné využiť aj na chladenie, odľahčovanie, čistenie alebo ionizáciu vzduchu.TČ pre ohrev TÚV v bytových domochZhrnutie

 • Ekologické chladivo

 • Dostatočné množstvo TÚV celý rok

Tepelné čerpadla Q-TON slúžia pre ohrev TÚV v bytových domoch, hoteloch, ubytovniach apod. Tepelné čerpadla Q-TON vynikajú výstupnou teplotou až 90°C pri vonkajšej teplote -25°C. Sú naplnené ekologickým chladivom CO2 a dokážu tak zaistiť dostatočné množstvo TÚV počas celého roku bez potreby ďalšieho zdroja tepla.Vetracie jednotky GET AIRZhrnutie

 • Nízke náklady na vykurovanie

 • Zabezpečenie čistého čerstvého vzduchu

Get Air sú decentrálne vetracie jednotky, ktoré zabezpečujú prívod čerstvého vzduchu a pomocou rekuperačného keramického výmenníku znižujú náklady na vykurovanie. Tento systém je možné použiť pre vetranie jednej miestnosti či celého domu s minimálnymi prevádzkovými nákladmi. Súčasťou jednotky sú prachové alebo peľové filtre pre zabezpečenie čistého čerstvého vzduchu.Rekuperačné vetranie ZEHNDERZhrnutie

 • Zaručený príjemný, zdravý vzduch

 • Zníženie spotreby energie

 • Zabraňuje tvorbe plesní

Vetracie jednotky pre bytové účely i priemyselné použitie zaručujúce príjemný a zdravý vzduch v priestore s rekuperáciou až 95 %. Rekuperačné vetranie znižuje spotrebu energie až o 50 %, zabraňuje tvorbe plesní a umožňuje voliteľné predhrievanie privádzaného vzduchu v zime a ochladzovanie v lete. V jednotkách je potom možnosť voľby medzi entalpickým výmenníkom pre rekuperáciu a vlhkosť alebo štandardným výmenníkom.Chladiaci modul VESKOM CMZhrnutie

 • Nízke náklady

 • Šetrenie priestora

 • Rýchla inštalácia

Pre splnenie požiadavky investora“ ušetriť maximálne na prevádzkových nákladoch“ pri vykurovaní, prípadne chladení sme vyvinuli chladiaci modul VESKOM CM. ykurovanie resp. chladenie v objekte so sebou nesie jasnú požiadavku investora: ušetriť maximálne na prevádzkových nákladoch. Preto sme vyvinuli chladiace moduly VESKOM CM, ktoré umožňujú vykurovať aj chladiť v jednotlivých častiach objektu súčasne, šetria priestor a urýchľujú inštaláciu celého systému.