KOMPRESORY

SLUŽBY A PRODUKTYServisZhrnutie

 • Záručný servis

 • Pozáručný servis

 • Periodické prehliadky

 • Generálne opravy

 • Revízie a opravy

Všetky dodávané zariadenia sú pod dohľadom nášho servisného oddelenia v záručnej a pozáručnej dobe (robíme záručný servis, pozáručný servis, pravidelné periodické prehliadky aj stredné a generálne opravy zariadení). Naše servisné oddelenie disponuje vyškolenými techniky a skladom náhradných dielov.Prenájom chladiacej jednotkyZhrnutie

 • Krátko/dlhodobý prenájom

 • Zapožičanie náhradnej jednotky

 • Zaistenie nepretržitej výroby

 • Nulová počiatočná investícia

 • Možnosť odkúpenia

 • Repasácia/renovácia

Okrem klasického predaja do Vašej výroby Vám ponúkame unikátnu možnosť zapožičania širokého spektra chladiacich jednotiek alebo celkového riešenia pre Vašu výrobu. Zapožičania riešime ako krátkodobý alebo dlhodobý prenájom našich zariadení alebo celkovej technológie do Vašej výroby.MontážeZhrnutie

 • Montáž kompresorov a príslušenstva

 • Prepojenie zariadení

 • Pripojenie na elektro sieť

 • Montáž odvodu kondenzátu

 • Dodávka a montáž tepelných výmenníkov

 • Dodávka a montáž vzduchotechniky

 • Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek

 • Skúšky tesnosti a tlaku

 • Revízie

Vykonávame kompletné montáže našich systémov a zariadení. Následne ich pripojíme do stávajúcich alebo do novo navrhnutých a namontovaných potrubných rozvodov vrátane regulovania, zaškolenia údržby na obsluhu, spustenia a uvedenia do prevádzky.MeranieZhrnutie

 • Meranie prietoku vzduchu

 • Meranie tlakového rosného bodu

 • Meranie úniku vzduchu

 • Meranie spotreby

 • Meranie stavu elektrickej siete

Naše priemyselné aplikácie využívajú špičkové technológie, aby poskytli energeticky účinné, procesné a komfortné riešenia na ktoré sa dá spoľahnúť.“ProjektovanieZhrnutie

 • Projekčná a konzultačná činnosť

 • Riešenia kompresorových staníc

 • Projektovanie jednotlivých komponentov

Sme s Vami od začiatku Vášho projektu až po finálne odovzdanie. Okrem samotného návrhu technického riešenia Vám vieme zabezpečiť aj projekt priemyselných chladiacich systémov podľa Vašich potrieb. Projekt zdroja chladu, projekt spätného využitia odpadného tepla, projekt potrubných rozvodov, projekt elektro...PRODUKTY

Skrutkové kompresory

Turbokompresory

Vývevy

Sušiče

Meracia technika

Piestové kompresory

Lamelové kompresory

PríslušenstvoSkrutkové kompresoryZhrnutie

 • Výkon do 500kW

 • Olejové / bezolejové

 • Robustná konštrukcia

 • Vhodné pre kolísavú potrebu stlačeného vzduchu

Všetky skrutkové kompresory ktoré ponúkame sa vyznačujú maximálnou spoľahlivosťou, vysoko účinnú prevádzkou a obzvlášť jednoduchou údržbou. Tieto robustné stroje tvoria chrbticu priemyslu, či už sú chladené vstrekovaním oleja alebo bez oleja, s frekvenčný reguláciou, s remeňovým pohonom alebo s priamym spojením.

Kontinuálne a energeticky úsporná výroba stlačeného vzduchu.

Nízke náklady na energiu vďaka vysoko účinným pracovným metódam.

Príjemne tichý chod vďaka hlukovým jednotkámTurbokompresoryZhrnutie

 • Kompresory HANWHA Techwin

 • Plynové kompresory

 • Nízkotlakové kompresory

 • Dotláčacie kompresory

 • Expandéry

Sme zástupcom firmy HANWHA Techwin (predtým SAMSUNG Techwin) pre ČR a SR. Ponúkame širokú sériovú radu priemyselných turbokompresorov pre stlačený vzduch, turbokompresory konštrukčne navrhnuté pre požadovanú aplikáciu, plynové turbokompresory, expandéry, nízkotlakové turbokompresory a dotláčacie turbokompresory (boostery).Priemyselné lamelové vývevyZhrnutie

 • Vákuové vývevy PNEUMOFORE

 • Vákuové vývevy Gardner Denver

 • Spoľahlivé a odolné

 • Minimálna údržba

Rovnako ako elektrika a stlačený vzduch je vákuum používané pre najrôznejšie priemyslové spracovanie a využívané v rade technologických procesov. Za všetky môžeme uviesť napríklad tvarovanie hliníkových plechoviek, odsávanie vzduchu a vodnej páry pri výrobe cestovín, výroba sklenených fliaš, atď.Sušiče stlačeného vzduchuZhrnutie

 • Kondenzačné sušiče

 • Adsorpčné sušiče

 • Membránové sušiče

Optimálnu kvalitu stlačeného vzduchu možno dosiahnúť pomocou kompletných zariadení talianskej firmy MTA na ošterenie stlačeného vzduchu. Pomocou širokej škály riešení zabezpečia odstránenie neželaného kondenzátu, ako aj zbytkového oleja a iných nečistôt. Tým zvyšujú efektívnosť, obmedzujú prestoje a šetria náklady na údržbu. Pokročením patentovanej technológie zaisťujú energeticky najúčinnejšie riešenie.

Sušenie stlačeného vzduchu na tlakový rosný bod nad 0 °C – pomocou kondenzačných sušičiek. 
Princíp spočíva v ochladení stlačeného vzduchu, kondenzácii prebytočnej vlhkosti a následnom ohriatí stlačeného vzduchu. Tým dosiahneme TRB +3 °C. 

Sušenie stlačeného vzduchu na tlakový rosný bod pod 0°C – pomocou adsorbčných sušičov. 
Princíp spočíva vo fyzikálnych vlastnostiach materiálu (adsorbentu- silicagel), ktorý viaže vlhkosť na svojom povrchu.Filtre stlačeného vzduchuZhrnutie

 • Filtre stlačeného vzduchu MTA

 • Filtre stlačeného vzduchu Donaldson

 • Filtre stlačeného vzduchu BEKO

V oblasti úpravy stlačeného vzduch ponúkame širokú škálu výrobkov a zariadení. Filtre stlačeného vzduchu za kompresorom sú obecne využívané k odstráneniu kontaminácie ako sú pevné častice, kondenzát alebo olej. Existuje množstvo možností filtrovania vzduchu a všetko závisí od požiadavky na jeho čistotu.Meracia technikaZhrnutie

 • Komplexný monitoring kompresorovej stanice

 • Prenosný monitoring

 • Detektor úniku vzduchu

Ponúkame meraciu techniku pre zisťovanie prevádzkových stavov kompresorov, sušičov, filtrov a parametrov stlačeného vzduchu. Namerané výsledky je možné využiť napr. pre dimenzovanie nových kompresorov, rozvodov atď. Nevhodné navrhnutá nová technológia a jej inštalácia, môže mať vplyv na zvýšené prevádzkové náklady.Piestové kompresoryZhrnutie

 • Jednoduchá konštrukcia a údržba

 • Finančne nenáročné

 • Piestové kompresory REMEZA

 • Piestové kompresory FIAC

Pri stláčaní podľa princípu tlačnej tyče pracuje pohonný systém s vložkou valca vyrobenou z vysoko pevnej zliatiny hliníka a kremíka a plášťom piestu so špeciálnym zmesovým povlakom. Vedenie piestu s vratným pohybom založené na princípe tlačnej tyče umožňuje upustiť od zložité konštrukcie s krížovou hlavou. Piestové kompresory dosahujú kompresných stupňov bez oleja pomocou kompresie podľa princípu tlačnej tyče.

Piestové kompresory sa ideálne hodia pre kolísavú potrebu stlačeného vzduchu a všade tam, kde sa nevyžaduje neustále špičkové zaťaženie kompresorov. 

Piestové kompresory BOGE sú jasnou voľbou aj vďaka svojej robustnej konštrukcii a schopností zvládnuť vysoké tlaky.Lamelové kompresoryZhrnutie

 • Jednoduché zariadenie

 • Nízke nároky na údržbu

 • Dlhé intervaly medzi servismi

 • dlhá životnosť

Lamelové kompresory a vývevy s plynulým chodom, nízkymi nárokmi na údržbu a dlhou životnosťou. V statore, teda kruhovom valci, rotuje excentricky vložený rotor s pozdĺžnymi drážkami. Tieto drážky slúžia k pohybu lamiel, a vytvára tak jednotlivé komory, v ktorých následne dochádza k stláčaniu. Lamelové kompresory je možné využiť ako - baliace stroje a zariadenia, polygrafické stroje a zariadenia, zdroj vzduchu pre aktivačné čistiarne odpadových vôd, pre zaistenie liahne rýb, v galvanických kúpeľoch, zdroj vákua pre vákuovú manipuláciu, lakovne, bežné využitie stlačeného vzduchu.
DúchadláVyužitie

 • Energetika

 • Vákuová technika

 • Sklársky priemysel

 • Farmaceutická výroba

 • Papierenský priemysel

Dúchadlá sa používajú k výrobe bezolejového stlačeného vzduchu. Uplatnenie nachádzajú tam, kde je potrebné prepraviť veľký objem vzduchu pri pomerne nízkom pretlaku (cca do 1000 mbar). V obrátenom napojení na potrubnú sieť  sa môžu dúchadlá použiť tiež na výrobu vákua. Vďaka svojej jednoduchosti, vysokej spoľahlivosti a životnosti a ďalej schopnosti prepravovať bezolejový vzduch nachádzajú rozsiahle použitie.

Pneumatická doprava sypkých a zrnitých materiálov (múka, cukor, obilniny, slad, krmivá, cement, plasty,...)
Vodné hospodárstvo - prevzdušnenie nádrží čistiarní odpadových vôd, spätné čistenie vodných filtrov (úprava pitnej vody vo vodárniach, plavecké bazény)PríslušenstvoProdukty

 • Gardner Denver Connect 4

 • Gardner Denver Connect 12

 • MTA LiquiPro - CE/CDE

 • MTA LiquiPure - LP

 • MTA CoolPro - WE/WF

 • MTA PureSep - MS

Ponúkame celú škálu príslušenstva pre kompresory a kompresorové stanice. Ako príslušenstvo v oblasti stlačeného vzduchu dodávame vzdušníky všetkých veľkostí, odvádzače kondenzátu a separátory voda-olej, ďalej koncové zariadenia pre rôzne použitie (napr. pneu náradie apod.)

Odvádzače kondenzátu - Tvorbe kondenzátu pri výrobe stlačeného vzduchu nejde zabrániť. Vzniká vždy a širi sa do celého rozvodu stlačeného vzduchu, pričom asi dve tretiny kondenzátu sa tvorí v dochladzovači. Zbytok sa objevý po ďalšiom ochladení v rozvodoch vzduchu. Vzniknutý kondenzát môže spôsobiť systémpvý problém, ktorý môže zvýšiť náklady a tým škody. často obsahuje nečistoty zo vzduchu, korźie, zbytkové množstvo oleja a škodliviny z okolitého vzduchu.

Filtrovanie stlačeného vzduchu - Odstraňujú zbytkové množstvo vody, oleja, prachových častíc zo stlačeného vzduchu Separátory olej / vody - Cenovo výhodným a dlhodobým riešením problému spracovania kondenzátu je väčšinou oddeľopvanie vody a oleja pre disperzné kondenzátory. Vyčistená voda potom splňuje zákonné predpisy pre odvádzanie vody do kanalizácie. Decentralizovaná úprava kondenzátu priamo v mieste jeho vzniku je elegentnejšia a predovšdetkým cenovo výhodnejšie riešenie.