CHLADENIE

SLUŽBY A PRODUKTYServisZhrnutie

 • Záručný servis

 • Pozáručný servis

 • Periodické prehliadky

 • Generálne opravy

Všetky dodávané zariadenia sú pod dohľadom nášho servisného oddelenia v záručnej a pozáručnej dobe (robíme záručný servis, pozáručný servis, pravidelné periodické prehliadky aj stredné a generálne opravy zariadení). Naše servisné oddelenie disponuje vyškolenými techniky a skladom náhradných dielov.Prenájom chladiacej jednotkyZhrnutie

 • Krátko/dlhodobý prenájom

 • Zapožičanie náhradnej jednotky

 • Zaistenie nepretržitej výroby

 • Nulová počiatočná investícia

 • Možnosť odkúpenia

 • Repasácia/renovácia

Okrem klasického predaja do Vašej výroby Vám ponúkame unikátnu možnosť zapožičania širokého spektra chladiacich jednotiek alebo celkového riešenia pre Vašu výrobu. Zapožičania riešime ako krátkodobý alebo dlhodobý prenájom našich zariadení alebo celkovej technológie do Vašej výroby.MontážeZhrnutie

 • Inštalácia zariadenia

 • Napojenie na potrubné systémy

 • Spustenie zariadenia

 • Uvedenie do prevádzky

 • Zaškolenie personálu

Vykonávame kompletné montáže našich systémov a zariadení. Následne ich pripojíme do stávajúcich alebo do novo navrhnutých a namontovaných potrubných rozvodov vrátane regulovania, zaškolenia údržby na obsluhu, spustenia a uvedenia do prevádzky.MeranieZhrnutie

 • Analýza chladivových okruhov

 • Detekcia úniku chladiva

 • Meranie prietoku kvapalín

 • Zistenie výkonov

 • Analýza elektrickej siete

Naše priemyselné aplikácie využívajú špičkové technológie, aby poskytli energeticky účinné, procesné a komfortné riešenia na ktoré sa dá spoľahnúť.“ProjektovanieZhrnutie

 • Atmos. chladiče, chladiace veže

 • Potrubné rozvody + napúšťanie

 • Spätné využitie tepla

 • Elektro

Sme s Vami od začiatku Vášho projektu až po finálne odovzdanie. Okrem samotného návrhu technického riešenia Vám vieme zabezpečiť aj projekt priemyselných chladiacich systémov podľa Vašich potrieb. Projekt zdroja chladu, projekt spätného využitia odpadného tepla, projekt potrubných rozvodov, projekt elektro...PRODUKTY

Vzduchom chladené jednotky

Free-cooling

Vodou chladené jednotky

Priemyselné čerpadlá

Suché chladiče

Výmeníky tepla

Chladiace veže

Úpravne vody

S oddelenými kondenzátormi

Chillery s oddelenými výparníkmiVzduchom chladené jednotkyZhrnutie

 • Chladenie kvapalín

 • Najobľúbenejšie kompresorové chladenie

 • Samostatná funkčnosť

 • Kompaktný kompresor

 • Nízke náklady

 • Dlhá životnosť

Kompresorové chladiace jednotky so vzduchom chladeným kondenzátorom, určené pre chladenie vody/kvapalín priemyselných technológií. Jedná sa o najobľúbenejšie kompresorové chladenie, kde ventilátorom nasávaný okolitý vzduch ochladzuje rebrovku kondenzátora, v ktorej chladivo kondenzuje. Takto vybavené zariadenie funguje samostatne bez nutnosti pripojenia na sekundárny okruh pre chladenie kondenzačnej strany a tvorí tak kompaktný celok. Z dôvodu úspory nákladov, času inštalácie a požiadavky na priestor sa preto jedná o najčastejšiu inštaláciu. Tento typ chladenia patrí medzi najobľúbenejšie kompresorové chladenie. Kompresorové chladiace jednotky so vzduchom chladeným kondenzátorom a ventilátorom nasávaný okolitý vzduch ochladzuje rebrovku kondenzátora, v ktorej chladivo kondenzuje.Free - coolingProdukty

 • Energeticky nenáročné

 • Celoročné chladenie

 • Výhodná spotreba energie

 • Možnosť voľného chladenia

Energeticky nenáročné systémy využívajúce nízkych vonkajších teplôt pre výrobu chladu. Free-cooling je systém chladenia pomocou nízkej teploty vonkajšieho vzduchu. Ak máte potrebu celoročne chladiť technologické zariadenie či priemyselnú výrobu, teda aj pri nízkych vonkajších teplotách, je z hľadiska spotreby elektrickej energie výhodné využiť zariadenie s možnosťou voľného chladenia. Chladná voda je zabezpečená - pomocou vonkajšieho vzduchu a malej spotreby energie ventilátorov - takmer zadarmo!Vodou chladené jednotkyZhrnutie

 • Chladenie vody/kvapalín

 • Ekologické chladivo

 • Vhodné pre už vybudovaný chladiaci vodný okruh

Chladiace jednotky s vodou chladeným kondenzátorom určené pre chladenie vody/kvapaliny priemyselných technológií. Kondenzátor pri vodou chladenej jednotke je ochladzovaný sekundárnym vodným okruhom (centrálny alebo špeciálny okruh s vlastným chladičom). Výborné riešenie tam, kde je centrálny chladiaci vodný okruh už vybudovaný alebo pri problémoch s miestom či umiestnením pre vonkajšiu, vzduchom chladenú jednotku.Priemyselné tepelné čerpadláZhrnutie

 • Čerpadlá firmy MTA

 • Vysoký výkon

 • Kompaktné jednotky

 • Automómne jednotky

 • Široká škála príslušenstva

 • Jednoduchá inštalácia

Reverzibilné tepelné čerpadla pre vyššie výkony umožňujúce vykurovanie priemyselných objektov. Špecializujeme sa na priemyslové tepelné čerpadlá vyšších výkonov spoločnosti MTA, ktoré môžu byť vzduchom alebo vodou chladené. Jednotky sú kompaktné, autonómne, so širokou škálou voliteľného príslušenstva a jednoduchou inštaláciou.Suché chladičeZhrnutie

 • Chladenie technologických okruhov

 • Minimálne náklady

 • Nízke náklady

Chladiče vhodné k chladeniu technologických okruhov pomocou prúdenia okolitého vzduchu cez rebrovaný výmenník s minimálnymi prevádzkovými nákladmi. Spôsob chladenia, kde ako zdroj chladu sa využíva okolité vzduch ochladzujúci kvapalinu v rebrovke. Okrem ochrany životného prostredia prináša niekoľkonásobné úspory v porovnaní s prevádzkou štandardného chladiča s kompresorovým okruhom.Výmenníky teplaZhrnutie

 • Vysoká variabilita

 • Maximnálna účinnosť

Dodávame špičkové výmenníky tepla so širokou škálou výkonov, vysokou variabilitou a maximálnou účinnosťou kvôli patentovaným technológiám. Výmenníky tepla sú nevyhnuté vo väčšine energetických celkov a tiež ako súčasťou výrobných technológií. Konštrukcia jednotiek umožňuje veľmi rýchle a efektívne predávanie tepla či chladu pri zachovaní maximálnej hladiny predávaných energií.Chladiace vežeZhrnutie

 • Nízka spotreba energie

 • Vysoký chladiaci výkon

 • Vhodné pre vonkajšie inštalácie

Chladiace veže sú zariadenia, ktoré chladia priemyselnú vodu. Pracujú na princípe odparovania tepla. Ide o najjednoduchší a hlavne najlacnejší spôsob chladenia. Voda, ktorú chladíme, je dopravená do chladiacej veže cez potrubie. Vo veži je rozstreknutá tryskami na plochu chladiacej výplne, ktorú tvoria plastové, zvlnené folie. Voda pomaly preteká cez tieto bloky a steká, spadá dolu do záchytnej vane. Proti vode je ventilátorom hnaný chladiaci vzduch, ktorý odoberá nepotrebné teplo z chladenej vody. Ochladená vode vyteká zo záchytnej vane znova do technológie, z ktorej odoberá teplo.Úpravne vodyZhrnutie

 • Vhodné pre systémy s chladiacou vežou

 • Filtračné systémy

 • Reverzná osmóza

 • Chemické úpravy vody

Pre chladiace systémy je vždy nutné zaistiť kvalitnú vodu, aby nemohlo dochádzať k zanášaniu a usádzaniu nečistôt. Používame produkty firmy Earth Resources, ktoré splňujú všetky požiadavky na technologicky použiteľnú vodu. Jedná sa o filtračné systémy, reverznú osmózu, chemické úpravy vody atď. Sú vhodné hlavne pre systémy s chladiacou vežou, kde je potreba dbať na chemickú a biologickú čistotu vody pre väčšiu trvanlivosť zariadení a systému. Filtračné systémy, reverzné osmózy a chemické úpravne vody zabraňujúce zanášaniu a usadzovaniu nečistôt v chladiacich systémoch.